Indeks spremnosti za veštačku inteligenciju (VI)

Ocenjivanje spremnosti za VI. Utvrđivanje nedostataka. Ubrzavanje usvajanja VI

Indeks spremnosti za veštačku inteligenciju

Indeks spremnosti za veštačku inteligenciju (AIRI) je okvir za ocenjivanje spremnosti za veštačku inteligenciju fokusiran na industriju, koji je razvila AI Singapur (AISG). Ovaj okvir kristališe i destiluje kritične faktore uspeha za usvajanje VI na osnovu stotine angažovanja koja AISG ima sa kompanijama u različitim privrednim granama, veličinama i spremnosti za VI.

AIRI pruža mogućnost poslovnim jedinicama i organizacijama da ocene svoju spremnost za VI i utvrde nedostatke između trenutnog i željenog stanja, čime se pruža mogućnost organizacijama da razumeju svoje odgovarajuće pristupe za usvajanje VI i realizaciju ciljanih programa kako bi se povećala spremnost za VI.

Naposletku, AIRI pretvara apstraktne koncepte u konkretne aktivnosti kako bi se pomoglo organizacijama da ubrzaju usvajanje VI. 

Zapravo, AI Singapur koristi AIRI kao alat za pružanje pomoći našim kompanijama da utvrde koji od naših programa mogu maksimalno da koriste kako bi ubrzali svoje putovanje veštačkom inteligencijom.

 

 

Kompenente AIRI

AIRI se sastoji od četiri stuba, koja se preslikavaju na devet dimenzija. Četiristuba su međusobno zavisna i sinergijska.

Organizacije sa snažnom Organizacionom spremnošću mogu da utvrde slučajeve dobrog korišćenja, čime doprinose Spremnosti za poslovnu vrednost. Slučajeve korišćenja podržava Spremnost podataka sa definisanim politikama o podacima, procesima, i praksama kako bi se obezbedila urednost, pouzdanost i potpunost podataka. Spremnost infrastrukture pomaže da se ideje pretvore u akcije kroz obezbeđivanje organizaciji alate i tehnologije za obuku, hostovanje i primenu rešenja VI.

Četiri osnovna stuba AIRI zajednički obezbeđuju holističko ocenjivanje spremnosti organizacije da usvoji VI.

Četiri stuba i devet dimenzija AIRI

Četiri stuba i devet dimenzija ocenjuju određenu oblast koja doprinosi sveukupnoj spremnosti organizacija za VI.

U svakom stubu postoji nekoliko dimenzija i svaka dimenzija se ocenjuje na četiri nivoa Spremnosti za VI: 

  • Nesvestan VI
  • Svestan VI
  • Spreman za VI
  • Kompetentan za VI

Organizacije mogu da predstave različite nivoe spremnosti za VI kroz dimenzije. 

Organizaciona spremnost

Organizaciona spremnost ocenjuje da li organizacija ima neophodnu osnovu za pokretanje inicijativa VI.

Spremnost za poslovnu vrednost

Spremnost za poslovnu vrednost ocenjuje da li je organizacija odredila slučaj poslovne upotrebe VI i potencijalnu vrednost koju donosi organizaciji.

Spremnost podataka

Spremnost podataka se tiče pouzdanosti, kvaliteta, i doslednosti podataka kroz čitavu organizaciju.

Spremnost infrastrukture

Spremnost infrastrukture se tiče da li organizacija poseduje neophodnu infrastrukturu da podrži skladištenje podataka, njihovo pronalaženje i obuku modela VI.

AIRI ocenjivanje

AIRI ocenjivanje se bazira na samo devet jednostavnih pitanja i potrebno je manje od 15 minuta da se na njih odgovori onlajn. Bićete u mogućnosti da preuzmete vaš izveštaj na kraju ocenjivanja.

Shvatite vašu organizacionu spremnost za VI i pokrenite programe kako biste započeli vaše putovanje transformacije veštačke inteligencije.

AI Readiness Index (AIRI) by AI Singapore is licensed under the CC-BY-NC-ND 4.0 (Share and reproduce for non-commercial use only. No rights to modify or create derivatives.)